Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Wie heeft lust den HEER te vrezen

 


Belangrijk deel uit de briefing:
"We vinden het belangrijk dat de Heere centraal staat in het schilderij. Hij, die ons schiep, ons leven leidde en leidt, Die stierf aan het kruis in onze plaats.
Dit alles geeft verwondering, maakt je klein en maakt Hem groot."
 

 

 

Psalm 25 vers 6 berijmd (1773) is het schilderij
Psalm 25 vers 6
Wie heeft lust den HEER te vrezen,
't Allerhoogst en eeuwig goed?
God zal Zelf zijn Leidsman wezen;
Leren, hoe hij wand'len moet.
't Goed, dat nimmermeer vergaat,
Zal hij ongestoord verwerven,
En zijn Godgeheiligd zaad
Zal 't gezegend aard'rijk erven.
 

 
 

Soli Deo gloria
Het schilderij, is de HEERE die ons leidt en voor ons geleden heeft.
Die ons rust geeft.

Elke keer als de beelden in het schilderij tot je doordringen en de betekenissen duidelijk worden, moet dit als eerste naar boven komen.......
....Alleen aan God de eer.
 

 
 

Het schilderij in vogelvlucht
Rechts, afgesneden van de levensboom.
In afhankelijkheid horen wij naar de HERDER die ons de weg zal wijzen.
De grote verlossing, Christus die voor ons geleden heeft.
Er is weer toekomst.
De tijd tikt weg, luister naar het Woord, Gods Geest!
Goede werken, vrucht dragen.
De bazuinen klinken.
De levensbomen en het levende water zijn weer bereikbaar.
Voor eeuwig.
Soli Deo glorie.
 

 
 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.