Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Hij zal je paden rechtmaken

 


De zegen van de godsvrucht,  Spreuken 3

 

 


Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen,
2 want lengte van dagen en jaren van leven en vrede zullen ze voor jou vermeerderen.

3 Mogen goedertierenheid en trouw jou niet verlaten.
Bind ze om je hals, schrijf ze op de tafel van je hart,
4 vind gunst en goed verstand in de ogen van God en mens.

5 Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet.
6 Ken Hem in al je wegen, dan zal Híj je paden rechtmaken
 

 

 

Een bijzonder schilderij
Een combinatie van twee eerdere schilderijen.
Twee geschilderde levenswegen van twee jonge mensen.

 

Psalm 37 vers 5:
“Vertrouw uw weg aan de HEERE toe en vertrouw op Hem:
Hij zal het doen”

Exodus 14 vers 14:
De HEERE zal voor u strijden,
en ú moet stil zijn

 

De titels van de twee schilderijtjes, "Vertrouw uw weg aan de HEERE"
en "Wees stil", worden als het ware samengevoegd tot de titel uit
Spreuken 6 vers 6
"Hij zal je paden recht maken"
 

 
 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.