Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Leven als nieuwe mensen

 

Zoals je de laatste woorden van een geliefde, voordat hij sterft, nooit vergeet, zo moet je de laatste woorden van Jezus hier op aarde ook nooit vergeten. Schrijf ze in je hart, laten die woorden tot in eeuwigheid een troost zijn.

Matteüs 28 vers 20b
En vergeet nooit: 'ik ben altijd bij jullie, totdat de nieuwe wereld komt.’
 

 

 

De titel van het schilderij komt uit:

Efeziërs 4 vers 22-24 (BGT)
Jullie hebben ook geleerd dat jullie niet langer moeten leven als ongelovige mensen. Want zo’n leven leidt tot niets! ("die te gronde gaat " NBV)
Ongelovigen gedragen zich slecht omdat ze de waarheid niet kennen.
Maar jullie moeten nu gaan leven als nieuwe mensen. Want jullie zijn van binnen veranderd, jullie kennen nu de waarheid. Daardoor weten jullie dat je eerlijk en heilig moet leven. Dat is waarvoor God de mensen gemaakt heeft.
 

 
 

We zien een kruis van olijfhout. Grillige structuren. Zoals het leven eigenlijk ook is.
Olijfhout staat erg dicht bij Jezus.
Jezus was met zijn leerlingen tussen de olijfbomen. De plek waar hij gevangen genomen is, waar hij bad met zijn hemelse Vader, vlak voor Zijn  kruisiging was Hij tussen de olijfbomen met zijn leerlingen. Hij is ook tussen de olijfbomen begraven.
Ook de Geest is geschilderd en een stukje van de Villa Dolorosa in Jeruzalem.
Ook is er aandacht, herinneringen, aan geliefden die al bij Christus zijn.
 

 
 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.