Religie en kunst

Terug

Home


Wat drijft mij als kunstenaar om te schilderen en met name Bijbelse schilderijen te maken.
Aan de hand van een aantal voorbeelden wil ik dit proberen duidelijk te maken.

Christelijke- / Bijbelse kunst moet iets te vertellen hebben, er moet een boodschap in zitten.
Een zichtbare boodschap, een begrijpelijke boodschap.
Als het ware spreekt elk schilderij de kijker apart aan, maar zullen uiteindelijk wel een geheel vormen,
een boodschap, voor iedereen.

De schilderingen moeten artistiek en technisch perfect zijn.
Je hoeft niet persé een Christen te zijn om een schilderij in deze categorie mooi te vinden en te waarderen.
Ik wil zo min mogelijk Bijbelteksten alleen maar van een plaatje of illustratie voorzien.
Het moet zeer duidelijk kunst zijn.
Zowel uit het Oude- en Nieuwe Testament zoek ik naar Bijbelteksten en hoofdstukken die met elkaar
verband houden. En dit weer aan de hand van een thema, een boodschap welke ik wil brengen.

Zo lijkt het schilderij van de “Vijf wijzen, vijf dwazen” op een andere  Bijbeltekst gebaseerd.
De kern van dit schilderij is, er is bekering mogelijk. Bij de vijf wijze- en vijf dwaze maagden was dat niet
meer het geval. Ze werden zelfs niet eens meer herkent door de Bruidegom.Vijf wijzen, vijf dwazen
De overzijde en de doodlopende weg
Gebaseerd op Jesaja 58 vers 8 – 10

Vijf wijzen die de route via het Kruis hebben gevonden. Op weg naar het licht.
Het eeuwig licht.
Wijsheid door God gegeven. Geloof in hun harten.
Beschadigd, met veel verdriet en pijn. “…en uw wond zich spoedig sluiten…” 
Rugdekking van de Here.
Dit wil niet zeggen dat er geen beproevingen zijn. Maar door vertrouwen en gebed
wordt de route geopenbaard en kan de goede route worden gelopen naar de overzijde.
Met vertrouwen op weg naar de toekomst.

Links onderin de vijf dwazen in het donker. Het wijzen met de vinger (zie boven de dwazen).
Het licht dringt nauwelijks meer door.
Een woeste rivier belemmert de doorgang. Een rivier die je zal meesleuren de onpeilbare afgrond in.
Keer om van deze doodlopende weg.
God is barmhartig en dwingt mensen zich om te keren. Daarmee is het niet automatisch voor elkaar…….
……, doe het juk uit uw midden weg.
Dezelfde woeste rivier, die de diepte instort, geeft zelf als laatste een zichtbaar teken van waterdampwolken
waarin het kleurige Verbond van God staat geschreven.

De schilderingen behoeven niet direct te vertalen in beeld wat één Bijbelgedeelte aangeeft.
Het zal in veel gevallen een opsomming geven van, bijvoorbeeld tegengestelden.
Zoals bij Salomo en Omri, beiden koningen hebben niet eens gelijkertijd geleefd.
Vaak schilder ik hele kleine details in de schilderijen.
Zoals bij “Tranendal”  is een Kalashnikov  geschilderd uiterst rechts iets boven het midden op de berg.
Een boodschap die aangeeft wat er leeft in deze wereld. Waar de problemen zitten.
Schilderijen met een politieke achtergrond. Zoals bijvoorbeeld:
 

Tranendal
Gebaseerd op Klaagliederen 2:18-21
Twee wenende vrouwen.
Zij wenen om het geweld van hun kinderen en mannen. Al die haat, al dat nodeloze geweld.
Die wapens en springstoffen waarmee aanslagen worden gepleegd.

De vergelding die daarop volgt.
Een Palestijnse, gekleed in de Palestijnse vlag en een Joodse vrouw, een bruid, gekleed in de Israëlische vlag.
Beiden huilen, hun tranen stromen samen tot een beek van verdriet en protest.
De woest stromende beek wordt een rivier en gaat in de achtergrond als het ware omhoog.
 

Een ander voorbeeld is het schilderij van Salomo en Omri
Omri ca. 885-874 v.Chr. (links) en Salomo ca. 970-928 v.Chr. (rechts).
Beide staan op een podium naar hun eigen leven te kijken.
De kleine details zijn een ‘Astarte’ beeldje en het 'Chai' teken.
De details kun je op deze website vinden.

Als beeldend kunstenaar heb ik een aantal jaren geleden een thema voor mijzelf vastgelegd, wat mijn boodschap
zal moeten zijn. Dus met andere woorden ik schilder niet zomaar Bijbelse schilderijen omdat een tekst zo mooi
visueel is uit te beelden.
Nee, ik schilder met een duidelijk vooraf gesteld thema / boodschap.
Verhardende liefde, Gods genade en verbond.
Het staat in de Bijbel dat de liefde zal verkillen.
Het staat in de Bijbel dat er overstromingen zullen zijn, hongersnoden, oorlogen en geruchten van oorlogen.
Maar ook onze “hoop” staat er in. Wat is er mis in de samenleving. Hoe herken je de tekenen van deze tijd.
Wat doe je er mee? Zijn ze te voorkomen? (ook veel niet Bijbelse schilderijen hebben met dit thema te maken).
Er staan nog ca. 30/40 Bijbelse schilderijen in dit thema gepland. Alle beschrijvingen zijn zo goed als gereed.
En dan wordt er een boek van gemaakt, 2009/10 zal dat boek moeten verschijnen.

De boodschap moet overeen komen met wat er in de Bijbel staat. Moet herkent worden. Daarom schilder
ik zo min mogelijk abstract in dit thema.
Een van de meest abstracte schilderijen is: Geloof, Hoop en Liefde (drieluik) (zie ook op deze website)


Geloof
(één van het drieluik)
De Here Jezus zegt in Johannes 6 vers 47
“Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven”.

In een slinger van rechts naar linksonder naar rechtsboven.
De Bijbel waarin we kunnen lezen hoe we moeten leven en waar Gods beloften in staan.


Linksonder het hart waar het kwade een greep in heeft, maar ook het goede, de wil van God, de overhand
moet krijgen. Dit is een gevecht maar gelukkig niet alleen.
Een vast vertrouwen dat de Heilige Geest in mijn hart werkt.

In het hart staat het kruis, het sterven van Christus. (naar links boven)

Het groen is het geopende graf, de overwinning op de dood.

Het witte, zilver en goud is het eeuwige leven. Waarin ik geloof.

Als logisch vervolg hierop heb ik voor het boek een schilderij gemaakt wat mij als persoon beweegt.Hemel en aarde zullen vergaan

Kruis van genade en behoud
“Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.”
(Matthéüs 24 vers 35 en Marcus 13 vers 31)

Op het schilderij zakken hemel en aarde weg in een kolkende afgrond.
De schoen, links in de voorgrond ben jezelf.Je gaat over het kruis naar het "licht".
Gedragen door het verbond en het licht, omgeven door de regenboog.
Het "Licht" de nieuwe aarde.

Er is een diepe kloof tussen God en ons. Onze zonde.
Christus heeft voor onze zonden geleden, het kruis er over gelegd.

We hoeven er alleen maar, in geloof, over heen te lopen. Dat is genade!
De schapen en de bokken zullen worden gescheiden. (weer zo’n klein detail) In het schilderij is dat
linksboven weer gegeven door een bokkenkop in de lucht.

Getuigenis en bemoediging
Lucas 21 vers 13 t/m 15
“Dan zullen jullie moeten getuigen.
Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden. Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken.”Het Icthus-teken (de vis) is als bemoediging verwerkt, in en door het kruis. Zoals bekend, staan de eerste letters, in het Grieks voor: Jezus Christus, Gods zoon, Redder. Het vis-teken is het symbool van de vervolgde Christenen.

En een Redder is onze Here door het kruis, al onze "hoop" is op Hem gericht.

 

Voorbeelden van niet direct Bijbelse schilderijen maar die wel degelijk met het thema te maken hebben zijn:

- Bij het kampvuur
- Brandende blokken hout
- Vlammen
- Dwangarbeiders (In twee variaties)
- Massa
- Keerpunt
- Overzijde
- De hoeksteen
- Ondergaande zon
- Een aantal bloemen, zoals Venusschoentje
- Herfstbladeren schoppen
- Voorjaar in het bos

 

 

 

 

 

 

- De vijf elementen, aarde, lucht, water en vuur. “Be in one’s element”.

Het aardige detail in dit vijfluik is dat elke element een gezicht heeft.

 

Atelier Zwanebloem 
Kees Aalbers
 
Struikheideveld 4
8255 JL  Swifterbant
Telefoon: 0321-320 322
Mobiel: 0653-66 04 99
Atelier Luxemburg. Tel: 0035 26 21 52 32 58
Meer informatie: cm.aalbers@wxs.nl

Terug  Home