Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

 De Swifterbantman in Dronten

Onder de term Swifterbantcultuur vatten archeologen het leven van een groep mensen samen die
van 5000 tot 3400 voor Christus tussen de Schelde en de Elbe leefden.
Deze cultuur is vernoemd naar de vindplaats: Swifterbant.
Er zijn in de jaren 1960-1970 onderzoekingen gedaan op een paar vindplaatsen
ten westen van Swifterbant.

Daar is onder andere een grafveld gevonden met 9 graven, waaronder de beroemde Swifterbantman.
Op het schilderij uitgebeeld achter een propeller uit de tweede wereldoorlog.
De overeenkomst die beide hebben is dat ze zijn terug gevonden na de drooglegging van de Zuiderzee / IJsselmeer.
De propeller staat voor het gemeentehuis in Dronten en dient daar als monument.
Ook het logo van de gemeente Dronten is in de schildering verwerkt.
Man en propeller lijken te staan op een dijk welke Flevoland beschermt tegen
het water.
De Swifterbantman kijkt de verte in naar een nieuwe toekomst !!!