Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Onderweg
De brede of de smalle weg

 


Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt,
en weinigen zijn er die hem vinden.

Iedereen heeft z'n eigen smalle weg.
Z'n eigen zorgen en beproevingen.
Maar wie overwint zal....

 

 


Openbaring 2 vers 7 en 17
Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens,
die midden in het paradijs van God staat.

Aan wie overwint, Ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt.

 

 
Openbaring 3 vers 5
Wie overwint, Ik zal zijn naam beslist niet uitwissen uit het boek des levens,
maar Ik zal zijn naam belijden voor Mijn Vader en voor Zijn engelen.
 
 
Het schilderij
(3 meter breed)
Het schilderij, een drie-luik, heeft een perspectivische vorm, perspectief op de wederkomst van Christus en de vorm van Zijn zegenende handen.
Zegenend zal Christus wederkomen.
 
 

Handelingen 1 vers 8-11
8 maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.

9 En nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen  terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

10 En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding,

11 die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
 

 
 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.