Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis

Noch moeite zal er meer zijn

 


Psalm 131 vers 2
Nee, ik ben stil geworden,
ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder,
als een kind is mijn ziel in mij.

Citaat van ds. André F. Troost

Goede God ik dank U: niet alles behoef ik te weten, niet alles behoef ik te kennen, niet alles behoef ik te kunnen, om toch, stil en getroost, uw eigen kind te zijn. Bewaar mij voor hoogmoed en houd mij dicht bij U.


Openbaring 21 vers 4 en 5
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn;
noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.
En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw.
En Hij zei tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw.