Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Leer ze vroeg kloppen aan de juiste deur
Johannes 10 vers 7b  “Ik ben de deur voor de schapen”

 


Lucas l3 vers 24 en 25
‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen.
Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”,
dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?”

Openbaring 6 vers 16
Ze riepen de bergen en de rotsen toe: ‘Val op ons neer! Verberg ons voor het oog van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam!

Het schilderij
Links op het schilderij zien we de poort van kasteel Beaufort in Luxemburg.
De poort is sterk verlaagd om een beeld te suggereren van een enge poort.
De man die er met z´n kindje voor staat kan alleen maar gebukt door het poortje.
 

 


De boodschap in het schilderij is:

Leer de kinderen vroeg aankloppen bij Christus en
doe er alles aan om hun lampje te laten branden.

Middenin zien we het brandende olielampje.
Het kindje klopt aan/met een leeuwenkop

 

 

Openbaring 5 vers 5b
Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.’

Geheel rechts zien we het verbreken van het zesde zegel.
Openbaring 6 vers 12 tot 15:
Ik zag, toen het zesde zegel verbroken werd, hoe er een zware aardbeving kwam.
De zon werd zwart als een rouwkleed en de maan werd bloedrood.
De sterren vielen op de aarde, zoals late vijgen die door een stormwind van de boom worden gerukt.
De hemel scheurde los en rolde zich als een boekrol op.
Geen berg of eiland bleef op zijn plaats.
Koningen, machthebbers, legeraanvoerders, rijken, aanzienlijken, slaven en vrije mensen, iedereen trachtte zich te verbergen in grotten en tussen de rotsen in de bergen.