Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Groot en wonderlijk zijn Uw werken
 

 

Kinderen dansen en zingen aan de glazenzee voor het aangezicht van de Here
Zij zingen het lied van Mozes
Exodus 15 vers 17
… U brengt hen naar de berg die uw domein is;
HEER daar zult u hen planten,…
Openbaring 15 vers 3b en 4a
‘Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heer, onze God, Almachtige,  rechtvaardig en betrouwbaar is Uw bestuur, Vorst van de volken.
Wie zou U, Heer, niet vereren, Uw naam niet prijzen?
Want U alleen bent heilig.

 


 Het Schilderij

Gods aangezicht wordt in de Bijbel beschreven als een verblindend licht.
De achtergrond is daarom wit.
Met de zeven vurige fakkels, in regenboog kleuren geschilderd.

Openbaring 4 vers 5
… Voor de troon brandden zeven vurige fakkels; dat zijn de
zeven geesten van God.

De witte partij is, als extra accent, pasteus geschilderd, wat een bijzonder effect geeft. Kinderen dansen aan de smaragd groene glazenzee,

De Reidans voor Gods aangezicht vanuit de zee geschilderd. Klompjes drijven in het water.

Psalm 95 vers 1 en 2
Kom, laten wij jubelen voor de HEER, juichen voor onze rots, onze redding.
Laten wij hem naderen met een loflied, hem toejuichen met gezang.

Het is goed om God groot te maken.
Het is goed om voor God te dansen.
Het is goed om anderen daarin mee te slepen.
Het is goed om kinderen daarin op te voeden.

 


Exodus 15 vers 20 en 21
De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend.
En Mirjam zong dit refrein:

 ‘Zing voor de HEER,
 zijn macht en majesteit zijn groot!

Openbaring 1 5 vers 2,3 en 4a (SV)
En ik zag als een glazen zee, met vuur gemengd; en die de overwinning hadden van het beest, en van zijn beeld, en van zijn merkteken,
[en] van het getal zijns naams, welke stonden aan de glazen  zee,
hebbende de citers Gods;
En zij zongen het gezang van Mozes, den dienstknecht Gods, en het gezang des Lams, zeggende: Groot en wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen,
Gij Koning der heiligen!
Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken?

 


Psalm 96 vers 1-3
Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde.
Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag
dat hij ons redt.
Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.

Psalm 100
Een psalm voor het dankoffer. Juich de HEER toe, heel de aarde,
dien de HEER met vreugde, kom tot hem met jubelzang.

Erken het: de HEER is God, hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

Kom zijn poorten binnen met een loflied, hef in zijn voorhoven een lofzang aan, breng hem hulde, prijs zijn naam: de HEER is goed, zijn liefde duurt eeuwig, zijn trouw van geslacht op geslacht.


Het schilderij heeft een formaat van: 122x60 cm.
Geschilderd op geprepareerd paneel.