Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis 

Het geluk van de oprechten
 

 

Psalm 112. Het geluk van de oprechten

Vers 4
Voor de oprechten gaat het licht op in duisternis.
Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig.

 

 

De titel van het schilderij is de aanhef van Psalm 112 (HSV)
Ondanks dat de psalmen van ouds geen titels hebben, is dit toch een hele sprekende titel. Het woord "geluk" zit er in.
Dat hebben we ook met zo'n hemelse Vader die naar ons toe neigt.
Zijn hand uitsteekt.
We hoeven alleen maar te grijpen, en als we dat niet kunnen, helpt Hij ons daar wel mee.
Zoals een liefdevolle Vader zijn hulploze kind wil helpen.
 

 

 

Jesaja 29 vers 11

Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven.

Ander vertaling:
Mijn plan met jullie staat vast
spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.
 

 
 

Het brandende hart van God
Augustinus wordt vaak afgebeeld met een brandend hart van verlangen.
Het brandende hart van Gods liefde voor ons, is van geheel andere orde.
Dit brandende hart is God zelf, in al z'n grootheid, barmhartigheid en genade.
We kunnen God nooit vergelijken met ons menselijk hart.
Maar, God spreek door Zijn woord wel menselijk tot ons.
Het brandende hart van Gods barmhartigheid heeft rechts in het schilderij
een plek gekregen.

 

 
 

Gods uitgestoken hand
Een kinderhandje dat vast grijpt, een kinderhandje met een versleten mouw,
er mankeert wel wat aan ons.
Maar toch mogen we die Vaderhand vast houden.
 

 
 

Geluk hebben
Romeinen 5:1-2
"Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God, door onze Heer Jezus Christus.
Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade,
die ons fundament is, en in de hoop te mogen delen in Zijn luister
"prijzen we ons gelukkig"

 

 
 

Een uitgebreide uitleg van het schilderij en de Bijbelse onderbouwing
kunt u lezen in de synopsis.
KLIK HIER
Dit PDF bestand kunt u ook printen.