Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsisGod zorgt !
MattheŁs 6 vers 25-29    

 

Dit schilderij is gemaakt naar aanleiding van een kindje wat tijdens de geboorte
is overleden. Haar naam betekend genade en barmhartigheid.

Job 36 vers 36a Zie, God is groot, en wij begrijpen het niet.

MattheŁs 6
25 Daarom zeg Ik u: Zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten, en wat gij drinken zult; noch voor uw lichaam, waarmede gij u kleden zult; is het leven niet meer dan het voedsel, en het lichaam dan de kleding?
26 Aanziet de vogelen des hemels, dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren; en uw hemelse Vader voedt nochtans dezelve; gaat gij dezelve niet zeer veel te boven?
27 Wie toch van u kan, met bezorgd te zijn, een el tot zijn lengte toedoen?
28 En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerkt de leliŽn des velds, hoe zij wassen; zij arbeiden niet, en spinnen niet;
29 En Ik zeg u, dat ook Salomo, in al zijn heerlijkheid, niet is bekleed geweest, gelijk een van deze.

 

 


Het schilderij

We maken ons in het leven vaak veel zorgen, begrijpen dingen niet. Waarom, waarom, gebeuren dingen? Zij heeft bij haar moeder geleefd tot Zijn eer.
Nu mag zij God loven tot in eeuwigheid.

Waarom, mocht zij hier niet tot bloei komen.
De gerbera in het midden onder het springende kind herinnert hier aan.

Wij moeten zijn als een springend kind, vol vertrouwen, we worden echt wel opgevangen.

Een piekerende vrouw, links in het schilderij, kijkt naar het vaasje met bloemetjes.
Bloemetjes geplukt door haar zusje.
Het vaasje staat op een stukje stof met een, voor de ouders, bijzondere herinnering.

 


Om het vaasje liggen lelies.
-Naast het vaasje ťťn in volle bloei.
-Voor het vaasje ťťn in de knop.
-Achter het vaasje een lelie die opengaat om in volle bloei te komen. Als hoop en verwachting.

 

 

 


Jesaja 40:31a
Maar dien den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen; zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden.

De arend, links boven in het schilderij vliegt met krachtige vleugels weg uit de rusteloze gedachten van de vrouw.

 

 God heeft haar vlak voor het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, tot Zich genomen.
De pinksterbloemen rechts in het schilderij doen daaraan herinneren.
Een vroege voorjaarsvlinder, een oranjetipje, zit op een pinksterbloem.

 

 


De zekerheid van Gods zorg
Psalm10 vers 14
Gij ziet het immers; want Gij aanschouwt de moeite en het verdriet,
opdat men het in Uw hand geve; op U verlaat zich de arme,
Gij zijt geweest een Helper van den wees.