Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


Gedenkt en Gelooft

 


De Crypte van de Willibrordus kerk in Echternach heeft model gestaan, voor
deze schildering. Er is veel invallend licht geschilderd, zodat er een helder gewelf ontstaat. Het licht dat door het glas-in-lood raam valt, geeft een mooie werking op de grauwe tegel vloer. Een tafel met een Avondmaalstel is achterin geplaatst. Gedenkt en Gelooft

 


1 Korintiërs vers 15, 16 en 17
Ik spreek tot verstandige mensen, dus u kunt wat ik nu zeg naar waarde schatten.
Maakt de beker waarvoor wij God loven en danken, ons niet één met het bloed van Christus? Maakt het brood dat wij breken ons niet één met het lichaam van Christus?
Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood.

 
 

Willibrord, (658-739), een Ierse benedictijner monnik, die met elf gezellen naar Nederland kwam om het christelijk geloof te prediken. Paus Sergius I stelde hem aan als bisschop der Friezen.  Hij vestigde zich in Utrecht.
Hij stierf te Echternach (Luxemburg), waar zijn graf nog vereerd wordt.
De dinsdag na Pinksteren wordt nog altijd de zogenaamde Springprocessie gehouden. Deze crypte is door de geschiedenis heen bewaard gebleven
(bv in de Tweede-Wereldoorlog is de gehele kerk verwoest maar de crypte
bleef gespaard.)

 
 

 Formaat van het schilderij 105x122 cm.