Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


De weg naar de troon van de Genadige

 

Daan 6 jaar

 

 


 

 

Hanna 4 jaar

Nageschilderd door de kinderen van de fam. Vellekoop
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

De veilige weg van Gods liefde, verzoening en genade.

Hebreeën 4 vers 16
Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Openbaring 22 vers 17
… ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: ‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van het water dat leven geeft.

Hoe komen we op de goede weg, waar is die weg?

 

Het schilderij
De gelijkenis van de zaaier
Matheüs 13 vers 3-8

… ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.
Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.
(rechts onderin geschilderd)

Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit.
(links naast de vogels)

Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed. (geheel links,distels die de aren verstikken)

 Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

(aan de voet van het kruis zijn zeven volle aren geschilderd)

 

 

Over het kruis stoomt ‘levend’ water.
Levend water als voeding voor geloof.


 
 
 
Openbaring 22 vers 1-3
(rechtsboven geschilderd, met water over het kruis)
Hij liet me een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.
In het midden van het plein van de stad en aan weerskanten van de rivier stond een levensboom, die twaalf vruchten gaf, elke maand zijn eigen vrucht. De bladeren van de boom brachten de volken genezing.

Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw.
Johannes 4 vers 10 en 14
Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.’…

Heer Jezus, al die vragen,
Gij hebt ze meegedragen,
die last, was dát uw kruis?
Dat Gij de schuld verzoende geeft ons geduld voldoende: het laatste antwoord wacht ons thuis.

 

 

…‘maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen.
Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’

Wie het levende water drinkt, in Christus geloofd als de middelaar die voor onze zonden betaald heeft en levend water uit genade ons rijkelijk schenkt, zal zelf ook een bron worden van levend water. 

Dit leert Christus ons ook in
Johannes 7 vers 37 en 38
…stond Jezus in de tempel, en hij riep: ‘Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! “Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft, ”zo zegt de Schrift.’

 
 
Het schilderij
De troon van God. Hoe ziet de troon van God eruit?
Dat staat nauwkeurig beschreven in Openbaring en Ezechiël.

Openbaring 4 vers 2 en 3
…Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand.
Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd.

Ezechiël 1 vers 26-28 (en hst 10 vers 1)
En boven de koepel zag ik iets dat leek op een troon van saffier, en daarboven, op die troon, zag ik een gedaante als van een mens.
Vanaf wat zijn lendenen leken te zijn naar boven toe zag ik iets dat glansde als wit goud en door iets als vuur omgeven was, en naar beneden toe zag ik iets als vuur, omgeven door een stralende gloed.
Zoals de boog die bij regen verschijnt in de wolken, zo zag die gloed eruit.Saffier
 


Jaspis


Sardius


Saffier = blauw.
De troon in de hemel.
Sarder en Jaspis =rood/bruin. Die er opgezeten was.
Smaragd = groen. Regenboog had de kleur gelijkend op Smaragd.
(In het schilderij gebruikt als achtergrond kleur.)


Smaragd

 


De weg die tot verderf lijdt
,
is geschilderd naar linksboven.
Donkere wolken pakken daar samen.
Deze duivelse wolken, hier en daar best met mooie tinten geschilderd, geven de distels hun ‘voeding’.