Info: cm.aalbers@wxs.nl


Scroll naar beneden voor de synopsis


De bruiloft van het Lam


Openbaring 19 vers 6 en 7
Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s (links boven) en van krachtige donderslagen (rechts boven) zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen.
Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven!
Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.
 

 

Joël 2 vers 31 en 32
De zon verandert in duisternis en de maan in bloed.
Dan komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.
Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen: op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.

Openbaring 19 vers 9
Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

1 Korintiërs 6 vers 20 
U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.

Efeziërs 3 vers 21 
Aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.