Info: cm.aalbers@wxs.nl

 


Mozes op de berg Sinai

 
Scroll naar beneden voor de synopsis

'Exodus 33 vers 22....en u met mijn hand bedekken, tot Ik ben voorbijgegaan.'

Mozes vraagt de heerlijkheid des Heren te zien
Exodus 33 vers 22 en 23
Wanneer mijn heerlijkheid voorbijgaat, zal Ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken,
totdat Ik ben voorbijgegaan.
Dan zal Ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet
gezien worden.

Het schilderij        
Een grote hand, van boven naar beneden, bedekt Mozes.
Links is God voorbij gegaan