Info: cm.aalbers@wxs.nl


 


Scroll naar beneden voor de synopsis

 De liefde
1 Korintiërs 13 vers 2c: Al had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.

 

Het schilderij
Liefde in het hart. Stralende liefde.
Liefde zoekt zich zelf niet
Liefde zoekt de ander, daarom buigt de één naar de ander.
Gedragen door de Geest.

 
 


2 Korintiërs 6 vers 6b
… door geduld en vriendelijkheid, door de gaven van de Heilige Geest
en ongeveinsde liefde,

 
 


Galaten 5 vers 16 en 22, 23
Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw
eigenbegeerten.
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

 
 
Romeinen 5 vers 5
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.